Awards 2018-2019

Miss.Tanushree Naik

(D.S.O Competition)
Events
100M Free Style (1st Place)
200M Free Style (1st Place)
Selected for Divisional Level

Miss. Swara Jagdale

(D.S.O Competition)
Events
Kumite (1st Place)
Got Best Fighter award in Chatrapati Shivaji Maharaj Chashak
Selected for Divisional Level

B/U/14 2nd Place in D.S.O Competition - Kho-Kho

Mayur S. Gole
Std VII / A

Tejas V. Arude
Std VII / A

Arya V. Poojari
Std VII / B

Vrushabh V. Bhilare
Std VII / B

Shravan M. Kale
Std VI / C

Kunal N. More
Std VI / B

Chaitanya V. Salvi
Std VI / A

Kaustubh S. Dinde
Std VI / A

Tanish G. Phate
Std VI / A

Prathamesh Y. Thakur
Std VI / B

Sunny S. Jaiswal
Std VI / B

Sai S. Advailkar
Std VII / B

Kunal. N. More and Vrushabh. V. Bhilare were selected for Divisional Level Camp.